משלוחים ואספקה

זמן האספקה הינו מקסימום  30 ימי עסקים  מיום קבלת אישור העסקה על ידי חברת האשראי, למען הסר ספק: חגים, שבתות,  מועדי ישראל ושביתות במשק אינם נספרים במניין 30 הימים שצוינו לעיל.

  1. ic-closet  תהיה אחראית לאספקת המוצר והרכבתו בבית הלקוח תוך פרק הזמן שצוין באתר בעת ביצוע ההזמנה, למעט במקרים והלקוח תיאם אחרת (טלפונית או במייל) עם מחלקת שירות הלקוחות  של ic-closet.
  2. במידה וביום האספקה החברה או מי מטעמה יצר קשר טלפוני עם הלקוח על מנת לתאם את שעת ההגעה להרכבת המוצר, והלקוח לא יוכל לקבלו מכל סיבה שהיא בתאריך שתואם לו מראש, מועד האספקה ידחה והלקוח לא יכול לטעון כי המוצר לא סופק במועד שסוכם והוא מודע לכך כי לא תהיה לו כל זכות לבוא בטענה כלשהי כלפי ic-closet או מי מטעמה על הפרה של איזו מהתחייבויותיה בקשר למועד האספקה המובטח.
  3. ic-closet תפעל בכל האמצעים העומדים לרשותה על מנת לספק את המוצר/ים בהתאם לתנאי האספקה שנקבעו עם הלקוח, ic-closet לא תהיה אחראית לאיחור במועד אספקת המוצר/ים במקרה וישנן שביתות או עומסי תנועה וכל הפרעה אחרת שאינה בשליטתה העלולה לגרום לאי עמידה במועד המובטח.
  4. מחיר ההובלה והתקנה ישולם בנפרד למוביל/מרכיב על פי מחירון הובלה והרכבה של ic-closet המחיר הסופי יקבע בעת ביצוע ההזמנה.
  5. תוספות מחיר לקומות עבור כל דלת בארון – כאשר אין בבניין מעלית המאפשרת את הובלת המוצרים לדירת הלקוח: עד קומה 3 אין תוספת מחיר. עבור קומה 4 ו 5 (כולל) תהיה תוספת של 25 ₪ / לדלת עבור כל קומה. מקומה 6 (כולל) ומעלה חובה על הלקוח לדאוג להמצאות מנוף בבניין על חשבונו להרמת המוצרים לדירת הלקוח בעת הגעת המוביל.

 

 

עלות הובלה והרכבה עלות ההובלה וההרכבה משתנה בהתאמה למוצר/ דגם.
מחיר ההובלה וההרכבה משתנה במידת הצורך בהתאמות אישיות כמו הוספת במות ומודולים.
חריגים: הובלה לבתים ללא מעלית המתאימה לניוד סחורה-תוספת חיוב של להובלה לכל קומה מעבר לקומה השלישית
(כולל מדרגות/מדרגות ספיראלה בתוך הבית).
במידה ויידרש מנוף עלות באחריות הלקוח.